Tranzactii

 

 

Culegerea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu un design ce respecta grafica formularelor tipizate:

 

  • intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri fiscale, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie (separat pe fiecare gestiune) corespunzatoare;
  • intrari din import (DVI) cu calculul automat al pretului de import si includerea tuturor componentelor acestuia (transport, asigurare, taxe si comisioane vamale etc.);
  • intrari din productia proprie;
  • iesiri in consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate in productie si tiparirea bonurilor de consum;
  • vanzari de stocuri sau servicii evidentiate pe agenti de vânzare, cu tiparirea facturilor, a invoice-urilor sau a avizelor de expeditie corespunzatoare;

 

 

  • transferul stocurilor intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc), cu tiparirea de note de transfer, avize de expeditie sau procese verbale;
  • organizarea riguroasa a inventarelor, tiparirea proceselor verbale de constatare diferente;
  • evidenta ofertelor furnizorilor si a ofertelor generale ale firmei, precum si evidenta abonamentelor in curs;
  • evidenta comenzilor emise catre furnizori si a comenzilor de la clienti (preluate automat din oferte), cu tiparire de facturi proforme, comenzi, oferte (pe imprimanta sau direct pe aparatul de fax al beneficiarilor);
  • evidenta facturilor nesosite, aferente intrarilor pe avize de la furnizori si a facturilor de intocmit.

 

WinMENTOR inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discount-urilor de la furnizori si generarea automata de discount-uri pentru vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata al facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata, scadente reale asteptate si majorari de intarziere la plata.

 

 

WinMENTOR ajuta in formarea pretului de vanzare a produselor si a marfurilor, facilitand alcatuirea unor scenarii de vanzare si categorizarea clientilor pe diferite criterii, strategii de vanzare, promotii, campanii.
Inregistrarea informatiilor primare de la furnizori si clienti (oferte de pret, contracte, abonamente) are rol important atat in evaluarea baneasca a necesarului de aprovizionat, in intocmirea antecalcului de pret in productie, in formarea comenzilor catre furnizori, cat si in evaluarea situatiei financiare a firmei (cash-flow).

 


  download Business Logic (~2.2 MB)