Verificare

 

 

Procedura de verificare a corectitudinii operarii datelor in WinMENTOR prevede serviciile consultantului de a analiza corectitudinea respectarii logicii contabil-gestionare a sistemului. Procedura prevede intocmirea unui set de rapoarte si verificarea corelatiilor intre acestea: 

  • documente neoperate
  • plati / incasari fara legatura
  • necorelari oblogatii plati / incasari
  • stocuri negative
  • corectitudine balanta contabila
  • corelare solduri balanta contabila cu balanta de gestiune si raport de gestiune
  • corelare solduri balanta contabila cu balanta de parteneri
  • corelare solduri balanta contabila cu situatia tranzactiilor de trezorerie
  • altele...

 

 

  download formular "Raport de verificare" (~110 kB) 

 

Atentie! "Raportul de verificare" nu poate elimina greselile de operare rezultate pe urma transpunerii incorecte a documentelor in WinMENTOR.

 

Procedura de verificare face parte din categoria serviciilor prestate in cursul implementarii sistemului. Aceasta se poate executa prin asistenta Internet sau la sediul beneficiarului si practic semnifica incheierea procesului de implemenatre a sistemului.

 

 

  implementarea WinMENTOR (~150 kB)  

  

Recomandam solicitarea intocmirii periodice a rapoartelor de verificare si in cursul serviciilor de intretinere a sistemului. Beneficiarii cu abonament fix pot stipula in contract obligativitatea verificarilor periodice.