Scolarizare

 

 

Serviciile de scolarizare (sau instructaj de operare) se executa de regula prin asistenta internet sau la sediul beneficiarului. Putem distinge urmatoarele cazuri:

 

  • scolarizarea initiala - este prima scolarizare a sistemului, ea face parte din categoria serviciilor de implementare a sistemului, iar costurile acestor servicii sunt incluse in preturile pachetului de programe WinMENTOR
  • scolarizarea suplimentara si rescolarizarile - sunt sesiunile de instructaj repetitiv pe care consultantul este obligat sa le presteze din diverse cauze (in lipsa consultarii ghidului de utilizare de catre operatori, in lipsa notitelor luate la prima scolarizare solicita repetarea sesiunii de scolarizare, fluctuatii de personal), contravaloarea carora sunt suportate de beneficiar intr-una din urmatoarele variante:

 

 

Serviciile de scolarizare prevad explicarea utilizarii facilitatilor oferite de sistemul WinMENTOR.

 

 

  implementarea WinMENTOR (~150 kB)