Impozitul pe venitul microintreprinderilor din 2011

 

 

 Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului IV indice 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”.

 

 a) O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent următoarele condiţii:

 - realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
 - are de la 1 până la 9 salariaţi, inclusiv;
 - a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

 -capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

 

b) Pentru anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române, care la 31 decembrie 2010 îndeplinesc cumulativ condiţiile de exercitare a opţiunii menţionate mai sus, nefiind condiţionate de faptul că au mai deţinut calitatea de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 

 c) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 100.000 euro vor calcula şi plăti impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita veniturilor, luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai putea reveni la acest mod de impozitare în perioada următoare. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv 

 

 d) Nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice române care: 

-desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
- desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
- desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;
- au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de salariaţi.
 

e) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% şi se aplică asupra bazei impozabile constituită din veniturile din orice sursă din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie, veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

 

f) Microintreprinderile care achizitioneaza case de marcat beneficiaza de deducerea valorii de achizitie a acestora din baza impozabila, potrivit documentului justificativ de achizitie, in trimestrul in care acesta au fost puse in functiune.

 

g) Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, se efectueaza trimestrial pana la data de 25 a lunii incusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor se depune pana la data de plata a impozitului.

 

 Sursa: cabinetexpert.ro, 7 ianuarie 2011