Cotele de contributii pentru salarii valabile pentru anul 2020

 

Avand in vedere ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79/2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885/2017,pentru stabilirea si plata contributilor de asigurari sociale se au in vedere urmatoarele:
 

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.


Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută potrivit alin. (1) se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, potrivit legii.


Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în România, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi de a o plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.


Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) se realizează prin aplicarea cotelor stabilite potrivit art. 138 după caz, asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz.
 

Pentru a putea calcula salariul net aferent fiecărui prag salarial,cotele contributilor sociale sunt:
1. Contributia socială la sănatate (CASS)- este de 10% din nivelul salariului brut, cu exceptia salariului din domeniul constructilor, unde CASS este de 0%.
2. Contributia socială la pensii (CAS)- este de 25% din nivelul salariului brut. Domeniul constructilor beneficiază de o reducere a CAS-ului la doar 21.25%
3. Deducerea personala-salariatii beneficiază, in anumite conditii, de dreptul de a-si deduce o parte a salariului incasat, inainte de aplicarea impozitului pe veniturile salariale. Deducerea personală se calculează in functie de 2 variabile:
-nivelul efectiv al salariului brut incasat de angajat, dar nu mai mult de 3600 de lei
-numarul persoanelor aflate in intretinere

4. Impozitul pe veniturile salariale- este de 10% din nivelul salariului brut, mai putin CAS, CASS si deducerea personala. Pentru angajatii din constructii, impozitul pe venituri este de 0%.
 

 

Totodată, angajatorul are obligatia, conform prevederilor legale, sa calculeze, sa retină si sa plătească la bugetul de stat contributile sociale si impozitul amintit mai sus, precum si Contributia Asiguratorie de Munca (CAM) de 2.25%. La fel ca in cazurile anterioare, pentru domeniul constructilor contribuitia asiguratorie de munca e doar 0.3375% din valoarea salariului brut. 

 

 

 

 

Sursa: noulcodfiscal.ro, 28 Mai 2020