Tichete de masa 2020

 

 

Valoarea tichetelor de masă s-a majorat începând cu 1 Aprilie 2020. Măsură face obiectul legii nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, lege publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 229/2020.
Potrivit textului legii, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 20 de lei. Anterior, valoarea unui tichet de masă nu putea depăși 15,18 lei, valoare stabilita la începutul anului 2019.
Așadar, angajatorii pot oferi, începând cu 1 aprilie 2020, tichete de masa in valoare de 20 lei. Valoarea nu este impusă ci este o valoare maximală, astfel încât angajatorii pot opta pentru noua valoare sau pentru o valoare mai mică a tichetului de masă.

 

Potrivit Legii 227/2015 privind codul fiscal, Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, tichetele de masa se vor impozita conform salariului, dar vor fi exceptate de la plata contributiilor sociale obligatorii. Cota de impozit pe salarii este de 10% si se aplica conform algoritmului prevazut de Codul Fiscal, art. 78, alin.(2), lit. a). Astfel: „la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:

(i) deducerea personala acordata pentru luna respectiva;

(ii) cotizatia sindicala platita in luna respectiva;

(iii) contributiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro;

(iv) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de angajati, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei al sumei de 400 de euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul, vizeaza servicii medicale furnizate angajatului si/sau oricarei persoane aflate in intretinerea sa, asa cum este definita la art. 77, alin.(3);”

Prin urmare, angajatorul este scutit de orice taxa si contributie la stat cand ofera angajatilor acest tip de beneficiu. Dar entitatile platitoare de salarii si/sau venituri asimilate acestora sunt obligate sa calculeze si sa retina impozitul aferent veniturilor fiecarei luni atunci cand sunt efectuate platile acestor remuneratii. Impozitul aferent venitului din tichete se aduna la restul impozitului pe salarii pe care il retine angajatorul si se vireaza catre bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare in care se vor efectua platile.

 

Sursa: www.noulcodfiscal.ro