OUG 58 din 28 iunie 2010 de modificare a Codului Fiscal

 

 

descarca de aici Monitorul Oficial 431 (~ 140 kB) 

 

a fost publicata in Monitorul Oficial 431, in 28.06.2010. Noutati pe care le aduce:

 

 

1. Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
 

a. beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b. in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca si altele asemenea;
c. beneficiarul de venit contribuie numai cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
d. platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
e. platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit;
f. orice alte elemente care reflecta natura dependenta a activitatii.

 In cazul reconsiderarii unei activitati ca activitate dependenta, impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de catre platitorul si beneficiarul de venit. In acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza."

 

2. Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi."

 

3. Impozitul pe dividendele distribuite/platite unei persoane juridice romane se majoreaza la 16% aplicat asupra dividendului brut distribuit/platit unei persoane juridice romane. Acest impozit se retine la sursa se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator. Aceste prevederi nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana:

a. unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv;

b. fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

c. organelor administratiei publice care exercita, prin lege, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la acele persoane juridice romane.

 

4. Orice pierdere realizata printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau situat intr-un stat cu care Romania nu are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obtinute de sediul permanent respectiv. In acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza si se recupereaza in urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

 

5. Venitul net anual dintr-o activitate independenta stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii normei de venit, inmultit cu 12.

 

6. In cazul veniturilor obtinute din drepturi de proprietate intelectuala, cheltuiala forfetara deductibila (pana in prezent in cota de 40% din valoarea venitului) este diminuata la 20%, iar in cazul veniturilor de aceasta natura provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala de la 50% la 25%

 

7. Au fost incluse in categoria veniturilor salariale in vederea impunerii cu cota de 16%: contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii; contravaloarea tichetelor de cresa acordate conform legii; contravaloarea tichetelor de vacanta acordate conform legii; contravaloarea tichetelor de masa acordate potrivit legii, platile compensatorii. Aceste sume vor fi impozitate doar cu cota de 16% reprezentand impozit pe venit, si nu se vor calcula si contributii asupra acestor sume.

 

8. Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare se determina la sfarsitul fiecarui trimestru ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate cumulat de la inceputul anului, ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Castigul net determinat/Pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru se calculeaza de catre contribuabil, pe baza declaratiei de impunere TRIMESTRIALE.

 

9. Impozitarea veniturilor obtinute din dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente de catre persoane fizice rezidente cu cota de 16%, impozitarea veniturilor sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ cu cota de 16%, impozitarea veniturilor obtinute din dobanzi pentru depozite la termen, si/sau instrumente de economisire de catre persoane fizice rezidente cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic. Aceste venituri sunt impozitate (impozitul fiind final) incepand cu data de 1 iulie 2010, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri.

 

10. Unificarea cotei de impunere a veniturilor obtinute din transferul titlurilor de valoare altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise la 16%, indiferent de perioada de detinere a titlurilor. Castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise se impune cu o cota de 16%, pe baza declaratiei de impunere. Obligatia calcularii si virarii impozitului pe castigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declaratiei de impunere depusa. Impozitul anual de plata/de restituit se determina ca diferenta intre impozitul pe castigul net anual impozabil si plata anticipata aferenta castigului net determinat la sfarsitul trimestrului IV. Declaratia de impunere trimestriala se completeaza pentru castigul net determinat/pierderea neta determinata la sfarsitul fiecarui trimestru, generat/generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise

 

11. Modificarea cotei de impunere anticipata a castigurilor din operatiuni de vanzare cumparare valuta la termen pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.

 

12. Pierderea neta anuala din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilita prin declaratia de impunere anuala, se recupereaza din castigurile nete anuale obtinute in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi. Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a. reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 7 ani consecutivi;
b. dreptul la report este personal si netransmisibil;
c. pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

 

13. Unificarea cotei de impunere pentru castigurile din jocuri de noroc la 25%. In prezent, veniturile din jocuri de noroc sub 10.000 de lei se impoziteaza cu o cota de 20 la suta, iar partea care depaseste acest plafon se impoziteaza cu 25 la suta. Plafonul de venit neimpozabil de 600 lei se acorda pentru castigurile din jocuri de noroc.

 

14. Creditul fiscal extern in cazul impozitului pe veniturile persoanelor fizice nerezidente se acorda doar daca se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul

 

15. Se modifica cota standard de TVA de la 19% la 24%

 

16. Orice venituri de natura profesionala altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.
Asupra veniturilor prevazute la alineatul precedent se datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj. Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale. Obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor prevazute la alineatul precedent revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Adica la PFA-uri, pe langa impozitul pe venit pe care il datorau pana acuma se mai datoreaza si CAS (10,5%), CASS (5,5%), SOMAJ (0,5%) aplicat la 5 salarii medii brute pe economie.

 

V e z i   a i c i   c e   a i   d e   f a c u t   i n   W i n M E N T O R !