Despre utilizarea caselor de marcat

 

 

HG 479 / 2003

 

ART. 106

(1) Unităţile care fac parte din reţeaua de service trebuie să aibă menţionată în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 7250, şi să dispună de minimum 2 tehnicieni de service specializaţi în domeniu.
(2) Distribuitorii autorizaţi sunt obligaţi ca, prin intermediul propriilor tehnicieni de service sau al unităţilor de service acreditate, să asigure:
a) intervenţia promptă şi gratuită, la solicitarea organelor de control;
b) instalarea aparatului nou şi repunerea în funcţiune a aparatului defect ca urmare a defectării memoriei fiscale, în termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului;
c) instruirea utilizatorului, completarea cărţii de intervenţii a aparatului şi semnarea declaraţiilor de instalare;
d) efectuarea cel puţin a unei verificări anuale a aparatelor de marcat electronice fiscale şi îndeplinirea oricăror alte obligaţii ce revin unităţilor de service potrivit ordonanţei de urgenţă şi prezentelor norme metodologice.

 

ART. 107

(1) Operaţiile prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b) - d) se fac gratuit în perioada de garanţie, iar în perioada de postgaranţie contra cost, pe bază de contract încheiat de utilizator cu unitatea de service acreditată.

(2) Pentru semnarea contractului de service utilizatorii pot opta pentru oricare dintre unităţile de service incluse în reţeaua distribuitorului autorizat, cu următoarele condiţii:
a) notificarea distribuitorului autorizat asupra opţiunii;
b) unitatea de service pentru care se optează să fie acreditată să efectueze service în judeţul sau în municipiul Bucureşti, unde este instalat aparatul.

(3) Distribuitorii autorizaţi pot comercializa aparatele de marcat electronice fiscale pentru care au obţinut avizul comisiei pe tot teritoriul ţării, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. d), iar cei care dispun de tehnicieni de service proprii sunt autorizaţi să efectueze operaţiuni de service la toate aparatele livrate utilizatorilor, direct sau prin intermediul unităţilor acreditate de aceştia, indiferent de judeţele în care sunt instalate aparatele.

(4) REFUZUL EXPRES SAU TACIT AL UTILIZATORULUI DE A ÎNCHEIA CONTRACTE DE SERVICE PENTRU PERIOADA DE POSTGARANŢIE ECHIVALEAZĂ CU RENUNŢAREA VOLUNTARĂ LA UTILIZAREA ACELUI APARAT DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL ŞI ADOPTAREA DECIZIEI DE A ACHIZIŢIONA UN ALT TIP DE APARAT.

(5) În cazul în care organele de specialitate prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă CONSTATĂ NEUTILIZAREA APARATULUI DE MARCAT ELECTRONIC FISCAL CA URMARE A DEFECTĂRII ŞI NEREPUNERII ÎN FUNCŢIUNE A ACESTUIA DATORITĂ INEXISTENŢEI UNUI CONTRACT VALABIL DE SERVICE pentru perioada de postgaranţie încheiat în condiţiile menţionate la alin. (2), acestea vor aplica agentului economic în cauză amenda contravenţională prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă şi vor suspenda activitatea unităţii până la achiziţionarea şi instalarea unui alt aparat.

 


Sanctiunea contraventionala la care se refera si organele de specialitate care o aplica:


OUG 28 / 1999

 

Art. 11. - (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la art. 10 lit. d), astfel:
..........................

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), l) şi m) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 40.000 lei;


Art. 12. - (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice şi din unităţile sale teritoriale, precum şi de către comisarii Gărzii Financiare.
 

Informatii primite de la Cristina Sucaciu, Brasov