Depunerea  bilanturilor

 

 

Situaţii financiare încheiate de persoanele juridice fără scop patrimonial la 31 decembrie 2019 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 3781/2019, se regasesc in formularele S1014 – S1015.

In recipise vor aparea codurile S1014,S1016,S1062,S1064,S1066,S1068 pentru bilantul lung si S1015, S1017,S1063, S1065, S1067,S 1069 pentru bilantul prescurtat.


Entităţile raportoare sunt PJ fără scop patrimonial, din care:
- PJ fără scop patrimonial de utilitate publică;
- Organizaţii sindicale şi patronale;
- CAR unitaţi militare;
- CAR salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- Uniuni teritoriale salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996;
- UNCARSR înfiinţata în baza Legii 122/1996 - centralizat.
 

Situatiile financiare incheiate de persoanele juridice fara scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se depun la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, in format hartie si in format electronic sau se transmit numai in forma electronica, pe portalul e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.


Formatul electronic al situatiilor financiare anuale incheiate de persoanele juridice fara scop patrimonial la 31 decembrie 2019 se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu ajutorul caruia se genereaza un fisier de tip PDF avand atasat un fisier xml si un fisier cu extensia zip.


Fisierul cu extensia zip va contine raportul administratorilor, raportul auditorului financiar/firmei de audit, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, propunerea de distribuire a rezultatului exercitiului financiar sau de acoperire a pierderii contabile, precum si declaratia de asumare a raspunderii administratorului pentru intocmirea situatiilor financiare anuale in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, scanate alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Fisierul zip atasat situatiilor financiare anuale nu va contine parola.

 

Sursa: www.anaf.ro