Declaraţia INTRASTAT

 

 

Se depune la: Institutul National de Statistica

Data limita: pana la data de 15 a lunii următoare celei de referinţă

Frecventa: 1 data pe luna

Valabil: pentru societatile ce fac import-export

Sursa: www.intrastat.ro

 

 

Ce reprezinta INTRASTAT?

Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri intre ţările din Uniunea Europeană. În momentul in care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor intre această ţară şi celelalte state membre UE dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri. Pentru a inlocui această sursă de date, la nivelul UE a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE.

 

Cine declara?

Sunt obligate la intocmirea declaratiei INTRASTAT toate societatile inregistrate in scopuri de TVA si realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene si valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri depaseste pragul valoric stabilit pentru fiecare an.

 

Modalitati de declarare:

 Declaraţia Intrastat se depune numai electronic prin utilizarea uneia din următoarele metode:
- online utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de INS;
- offline utilizând softul pus la dispoziţie de INS.

 

 

1. Noile reglementari valabile pentru anul 2020 

  Ghidul utilizatorului pentru aplicatia INTRASTAT 2020