120 Decont privind accizele

 

 

Se depune la: Agentia Nationala de Administrare a Finantelor
Data limita: până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare
Frecventa: anual
Mod de complatare: electronic
Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la accizele datorate pentru anul de raportare, pe produse și grupe de produse.
Sursa: www.anaf.ro
 

 

Declaratia se completeaza de catre producatorii sau importatorii de produse accizabile. Se depune in format electronic cu ajutorul programului pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice.

 

 

  Model declaratie si document  explicativ intocmire 120