100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

 

 

Se depune la: Agentia Nationala de Administrare a Finantelor
Data limita: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare
Frecventa: lunar

Mod de complatare: electronic

Motivul colectării informației: Obținerea de informații în procesul de administrare, referitoare la declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
Sursa: www.anaf.ro

 

 

Se completeaza de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul de stat. Declaratia include date referitoare la obligatii ca, de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; contributii sociale; impozit pe venitul micorintreprinderilor si altele. Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare.

 

 

  Model declaratie si document explicativ intocmire 100