394 Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA

 


Se depune la: Agentia Nationala de Administrare a Finantelor

Data limita: pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului ,numai daca au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.

Frecventa: lunar/ trimestrial

Mod de completare: electronic
Sursa: www.anaf.ro

 

 

Programul pus la dispozitia angajatorilor de catre Ministerul Finantelor Publice pentru prelucrarea asistata, validarea listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia 394 - declaratie informativa privind livrarile/prestatile si achizitile efectuate pe teritoriul national".

 

Din WinMENTOR se obtine de la modulul MENTOR -> pe Date -> meniul Contabile -> Declaratia 394 -> Adaug -> se apasa butonul Generare -> se apasa butonul Centralizare CIF -> Salvez -> se alege calea pentru export, obligatoriu C:/Program Files/D394/394UF -> se apasa butonul Export. Pentru listarea declaratiei se deschide programul de la finante si se apasa butonul de import fisiere create cu alte aplicatii, dupa care se listeaza declaratia si se salveaza pe discheta.

Incepand cu 2011 declaratia 394 este disponibila nu doar in modulul principal WinMENTOR ci si in aplicatia Declaratii complementara pachetului WinMENTOR. Modul de generare este identic cu cel descris mai sus.

 

 

Documentatii suplimentare WinMENTOR

 

1. Noile reglementari valabile din data de 08 ianuarie 2009

 

  Versiunea 1.0.0 actualizat in 04.08.2010 (~1.42 MB)