Minim 153 de Avantaje WinMENTOR Enterprise
 

 

Comparate cu aplicatia WinMENTOR, in acest capitol ne referim nu la o insirare de caracteristici, ci strict la diferentele acestei solutii fata de versiunea classica WinMENTOR.

 

 

 

 versiunea tiparibila a acestui document

 

 

I. Facilităţi noi în operarea datelor comparativ cu WinMENTOR


1. Interfaţa şi opţiunile din meniu sunt aproape identice cu cele din WinMENTOR; orice operator de la facturare trece în maxim o zi de la WinMENTOR la WinMENTOR ENTERPRISE.

 

2. Folosirea tehnologiei client/server pe bază de date Oracle este o soluţie extremă, şi anume la maximul posibilităţilor existente în materie de baze de date. Permite accesul simultan la baza de date a unui număr mare de utilizatori, oriunde ar fi ei în lume, cât timp există o conexiune, chiar şi de viteză mică.


3. Baza de date nu mai este împărţită pe luni. Pentru valabilitatea datelor la nivel de lună se folosesc “Intervale de valabilitate a datelor”.
 

4. Structura datelor şi mecanismele Oracle permit eliminarea pericolului de apariţie a stocurilor negative sau a documentelor cu legături pierdute.
 

5. Mecanismele tranzacţionale (datele implicate într-o tranzacţie, să zicem, facturi de ieşire) sunt pe disc: fie sunt toate şi sunt coerente, fie nu sunt deloc (corespondenţa este strictă). Astfel, nu este necesară opţiunea de verificare coerenţă date.


6. Integritatea referenţială este menţinută prin mecanisme Oracle, aşa încât nu se pot şterge coduri care sunt deja folosite.
 

7. Jurnalul contabil nu mai poate fi denaturat. Valorile calculate, cu oricâte zecimale au fost la momentul salvării documentului, sunt reţinute şi nu se mai recalculează decât la Modific/Salvez sau la opţiune directă de Refacere jurnal.
 

8. Înregistrările contabile se pot împarţi pe centre de cost. Aceste centre de cost se pot selecta pe orice tip de document. De asemenea, se pot completa centrele de cost de pe liniile documentelor pe Termene de plată / încasare, fiind reţinute la nivel de obligaţii; centrele de cost se preiau apoi pe liniile de stingere din trezorerie (casă/ bancă).
 

9. În momentul în care se consideră că o lună este încheiată, balanţa contabilă valabilă în acel moment poate fi salvată şi păstrată ca balanţă-etalon. Această opţiune se găseşte în Liste > Mentor > Contabile şi se numeşte “Fixare balanţă-etalon pe luna curentă”. Salvarea balanţei-etalon se face şi automat la tipărirea unei balanţe generate pe toată firma. Astfel, în cazul în care, din diverse motive, se va redeschide luna respectivă, la reînchiderea acesteia se va compara automat balanţa-etalon cu cea rezultată la momentul respectiv. De asemenea, după generarea listei Balanţa contabilă pe toată firma (nu pe subunităţi) şi pe luna respectivă, se poate opta pentru compararea balanţei curente cu cea etalon. Ca rezultat al acestei comparaţii, va fi furnizată o situaţie cu diferenţele rezultate şi una cu documentele care au cauzat aceste diferenţe; aceste situaţii se pot lista şi se poate exporta şi nota contabilă de diferenţe.


10. Lucrul pe subunităţi permite “izolarea” completă a unei subunităţi în cadrul firmei, asemănător lucrului cu satelit. Fiecare document aparţine unei anume subunităţi şi nu se pot mişca în acelaşi document stocuri între subunităţi diferite. Vizualizarea documentelor şi listarea se face, de asemenea, la nivel de subunitate. Utilizatorii care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitatea documentelor deja introduse.
 

11. Lucrul cu subunităţi permite înregistrarea de tranzacţii pe o subunitate, dar în numele alteia, generând astfel înregistrări contabile pe subunităţi:

 • cheltuieli/venituri din documente de intrare, ieşire, trezorerie, compensări, note contabile diverse;
 • plăţi/încasări/compensări de documente emise pe o subunitate şi stinse pe altă subunitate.

 

12. Pentru a se putea genera liste contabile pe subunităţi (fişe de cont, balanţe), soldurile iniţiale şi rulajele precedente se pot impărţi pe subunităţi. Se poate lucra cu mai multe firme care formează un Holding. Toate firmele din holding au nomenclatoare, plan de conturi, setări de funcţionare şi setări contabile comune. Listele se pot genera pe firme, sau pe tot holdingul. La fel şi situaţiile contabile şi Declaraţia 394.
 

13. Blocarea lunilor reprezintă o opţiune disponibilă pentru efectuare de service pe lunile blocate fără a afecta operatorii care pot lucra în continuare pe lunile neblocate. Pe luni blocate se pot efectua operaţiuni de Închidere / Deschidere luni, Refacere jurnal, Fixare solduri / stocuri. În lista de luni de lucru, cele blocate sunt afişate pe fond roşu.


14. Se pot crea luni în avans (ulterioare lunii curente a sistemului), dar la intrarea în program, acestea nu se văd în lista de alegere luni. După intrarea pe o lună anterioară sau identică cu luna curentă a sistemului şi pe o anumită subunitate, la o nouă selecţie de luni, se poate opta şi pentru o lună în avans care este marcată cu fond roşu (ca la lunile blocate pentru service). În lunile în avans se pot introduce orice fel de tranzacţii.


15. Alertele permit lansarea automată a unor proceduri la o anumită dată şi oră.
 

16. Procedurile de actualizare date permit alegerea uneia implicite, care se va lansa conform orarului de execuţie selectat.


17. Macheta Blocare stocuri permite modificarea stării articolelor din stoc. Un utilizator poate modifica starea unui lot din “Liber” în “Blocat” pentru a nu putea fi vândut. Dacă în urma analizelor se stabileşte că lotul corespunde din punct de vedere calitativ, se poate debloca stocul. Status-ul articolelor se poate schimba şi automat prin proceduri de actualizare, în funcţie de termenul de valabilitate al articolului respectiv şi de restricţionările sezoniere de perisabilităţi care se introduc ca zile limită de distribuţie - shelf life - pe sezoane, în nomenclatorul de articole.


18. Info stoc: opţiune disponibilă pe view-ul mic de articole, dar şi prin dublu-click pe imaginea de fundal din modulul Date. Aduce în funcţie de opţiunile selectate: stocul detaliat, rezervările, stocul altor subunităţi şi calculează previzionatul la o anumită dată.


19. Se pot defini promoţii la vânzare, dar şi la achiziţie (pentru verificarea respectării condiţiilor contractuale), sub formă de preţuri speciale, discounturi sau articole promoţionale (cadou).


20. Oricărui document i se pot asocia unul sau mai multe fişiere externe care se salvează şi arhivează în baza de date. La solicitare, aceste fişiere se pot dezarhiva (sunt aduse din baza de date Oracle şi salvate pe disc oriunde doreşte utilizatorul) şi vizualiza. Pe toate machetele unde există buton pentru arhivă documente, sub iconul cu simbolul de arhivare se afişează între paranteze numărul de documente ataşate: de ex. (0), (5).


21. S-a introdus macheta pentru introdus şi repartizat taskuri (sarcini) către operatorii WM ENTERPRISE. Meniurile noi sunt : Taskuri, Taskuri pentru mine, Taskuri de la mine. În colţul din stânga-jos al ecranului (atât în modulul Date, cât şi în modulul Liste), s-a introdus un buton care deschide un view cu răspunsurile aferente taskurilor emise de operatorul curent.


22. LogOff fără repornirea aplicaţiei.
 

23. Versiunea în limba engleză conţine deocamdată meniurile şi titlurile listelor traduse.
 

24. În Managementul operatorilor se poate clona o categorie de utilizatori cu drepturile aferente. De asemenea, se pot copia constantele de utilizator de pe o firmă şi un utilizator, pe altă firmă şi mai mulţi utilizatori.


25. La actualizarea versiunii se poate face automat:

 • actualizarea constantelor pe toate firmele;
 • configurarea listelor noi introduse în versiunea respectivă;
 • actualizarea acelei versiuni pe toate staţiile din reţea.

 

25. Helpul WM ENTERPRISE conţine instrucţiunile de utilizare a programului, exemple şi descrieri ale diverselor soluţii. Apelarea lui se face utilizând tasta F1.


26. Optimizarea machetelor de lucru prin folosirea de informaţii ascunse, care la apelarea tastei F3 devin disponibile; deocamdată, cele două situaţii în care se foloseşte F3 sunt:

 • ascunde datele neinteresante pentru situaţia curentă. Exemplu: intervalele de valabilitate nu sunt afişate desfăşurat decât la cererea utilizatorului.
 • pe grilele din machete, acolo unde se vede în capul de tabel simbolul “Săgeată albă pe fond albastru”, este valabil F3, care va afişa coloane secundare ale grilei.

 

27. Plan de acţiuni - ActiveBoard: opţiune nouă care permite definirea de butoane de acces rapid la opţiuni de meniu (Date/Liste), executabile sau link-uri de acces pe internet. Aceste butoane se numesc “Obiecte ActiveBoard”. Configuraţiile definite se pot salva şi reîncărca folosind opţiunile din meniul aferent.
Adăugarea unui obiect nou, selectarea obiectelor, configurarea unuia/mai multor obiecte simultan, ştergerea de obiecte – se pot efectua folosind opţiunile disponibile pe Click-dreapta pe desktopul programului: “Obiect nou în Active Board”, “Inspector ActiveBoard pentru obiectele selectate”, “Selectează toate obiectele”, “Salvează configurări ActiveBoard”, “Şterge obiecte ActiveBoard selectate”.


28. Modul de descriere a unui articol este mult mai analitic şi mai flexibil, prin folosirea atributelor. Utilizarea atributelor nu mai e restricţionată de preţul de vânzare, de codul extern diferit de articolul de bază; orice altă caracteristică de descriere este la nivel de atribut. Se poate trece din mers, de la lucrul fără atribute, la lucrul cu atribute, iar lista de atribute care descriu articolul poate fi schimbată oricând. De asemenea, există posibilitatea de export caracteristici care are ca efect copierea tuturor informaţiilor de pe obiectul curent, pe alte obiecte selectate. Copierea se poate face pentru toate caracteristicile, indiferent de valoarea celor existente pe obiectele-destinaţie, sau numai pentru caracteristicile fără valori. În interfaţă, se poate selecta ce anume se doreşte a fi exportat de pe un obiect pe altul/alte obiecte.


29. În Nomenclatorul de articole se poate asocia o Unitate de măsură specifică. Se poate defini o relaţie de calcul între UM principală şi cea specifică folosindu-se una, două sau trei dimensiuni (D1, D2, D3). Aceste dimensiuni se introduc la fiecare intrare în stoc şi toate ieşirile de pe respectiva poziţie de stoc vor descărca automat şi o cantitate proporţională măsurată în UM specifică. Dacă nu se doreşte utilizarea de UM specifice cu relaţie de calcul, se poate opta pentru “independente”, caz în care UM specifică funcţionează ca UM alternativă.


30. În Nomenclatorul de articole se pot descrie Unităţi de măsură de ambalare care se pot dezvolta din unităţile de măsură secundare. La nivel de UM ambalare, se pot descrie cod extern, cod intern, masă, dimensiuni, preţuri în lei şi valută.


31. În Nomenclatorul de articole se pot descrie Unităţi de măsură corelate. Necesitatea acestui mod de lucru a apărut pentru a rezolva cazul în care evidenţa stocului se ţine într-o unitate de măsură, iar vânzarea se face în alte unităţi de măsură, fără paritate fixă faţă de UM principală, diferite în funcţie de client şi în
care se exprimă preţul pe ofertă/ factură către acesta.


32. În Nomenclatorul de articole se poate activa opţiunea “Nefacturabil”, care dacă se setează pe DA şi se lucrează cu constanta “La facturi, afişează numai articole facturabile = DA”, atunci, acel articol nu apare în view-ul de articole ce se deschide pe factură/ aviz.


33. În Nomenclatorul de articole se poate introduce “Cod catalog” care poate fi “Vizibil pentru comenzi online” (opţiune disponibilă la nivel de articol). Ca excepţie, la nivel de obiect, se poate seta opţiunea “Inactiv pentru comenzi on-line”, iar pe câmpul “…” se pot introduce explicaţii pentru motivul
indisponibilităţii (aceste explicaţii sunt afişate pe Comenzi on-line).


34. În Nomenclatorul de articole: la nivel de obiect, s-a introdus opţiunea “Traducere din articolul generic”. Traducerea articolului sau a obiectului se introduce folosind opţiunea Articole > Traduceri denumiri articole. Acestea pot fi ulterior utilizate în listări de documente.


35. În Nomenclatorul de articole, pe butonul “Structura colete” se poate descrie în câte colete se împarte produsul respectiv, cu descrierea aferentă şi un cod unic generat automat. Aceste colete se pot exporta şi importa la alte obiecte (Salvare şablon nou / Import din şablon). Pe facturi, se poate afişa numărul total de colete în care sunt ambalate produsele conţinute.
 

36. În Nomenclatorul de articole dacă opţiunea “Fabricat în firma” este setată pe Da şi constanta “Utilizare produse proprii” este pe Da, atunci doar aceste produse pot fi setate cu Lansat = Da pe Comenzi client şi în Dispoziţii de producţie pe stoc.


37. În modul de lucru cu atribute se pot importa valori de la alt atribut la altul (Salvare şablon nou / Import din şablon), se poate seta un prefix la toate valorile unui atribut ale unui articol şi se pot seta valori de atribute inactive şi articole care sa nu poată avea setata o anumita valoare de atribut. Prin opţiunea Actualizare denumiri obiecte cu atribute, se pot modifica automat denumirile tuturor obiectelor pornind de la valorile de atribute.


38. În Configurări contabile articole se pot seta machetele pe care să poată fi utilizată caracterizarea contabilă curentă. Pe coloana “Suplinitor” se poate completa alt tip contabil cu care se va înlocui tipul contabil curent pe respectiva machetă.


39. Criteriile de Discount/Majorare preţ vânzare se pot defini pe intervale de valabilitate. La adăugarea unui nou interval se poate clona cel curent pentru ca valorile de pe noul interval să poată fi mai uşor de modificat. Pe lângă categoriile predefinite existente şi în WinMENTOR s-au adăugat 3 categorii noi de discount “Facturi în baza comenzii”, “Transport asigurat de client”, “Prompt payment”. Discount-urile pot fi aplicate “cumulat”, iar efectul e că toate discount-urile cu această bifă se cumulează sub denumirea generică de “Discount client” şi se aplică la valoarea brută a facturii. Restul discount-urilor se aplică la valoarea netă, deja afectată de discount-urile precedente. De asemenea, discount-urile se pot aplica “On invoice” sau “Off invoice”, şi se pot diferenţia ca procente pe tipuri de sedii parteneri.


40. Actualizare Nomenclator Medex/Canamed: pentru firmele care lucrează în domeniul produselor farmaceutice, Casa Naţională de Asigurări de sănătate emite periodic o listă (MEDEX.XML) cu preţurile impuse ale medicamentelor şi alte caracteristici care pot fi preluate automat în nomenclatorul de articole şi
în stocul existent.


41. În nomenclatorul de locaţii se definesc spaţiile de depozitare din gestiuni, putând fi cu sau fără legătură strictă cu o anumită gestiune; se completează pe recepţii iar la Info locaţie se afişează gradul de ocupare a celulelor (rafturilor).


42. În nomenclatorul de personal poate fi setată o parolă pentru acces la privilegii de operare de către un utilizator de rang “Master”. Deocamdată, această parolă este cerută în cazul salvării unui document care, în mod normal, nu poate fi salvat din cauza depăşirii limitei de creditare sau a termenului de plată.


43. Carnetele de documente pot fi setate ca dedicate, ceea ce înseamnă că vor putea fi folosite doar de anumiţi utilizatori.


44. Constante pe toţi utilizatorii: opţiune care permite setarea/ modificarea valorii unei constante utilizator, simultan pentru toţi utilizatorii.


45. Se poate modifica o intrare dacă de pe ea s-au operat numai ieşiri (facturi, avize la clienţi, chitanţe/bonuri fiscale, monetare, bonuri de consum). Acele ieşiri sunt marcate şi se refac la generarea primei liste contabile, la Refacere jurnal sau la Închidere de lună. Dacă sunt livrări de tip “mişcări interne” de pe o anumită poziţie de stoc, atunci intrarea aferentă nu se poate modifica.


46. Se poate lucra cu Avize intrare/ieşire fără TVA neexigibil. Astfel, pe aviz chiar dacă articolul este purtător de TVA completează TVA=0, iar pe factura la aviz, dacă TVA aviz = 0, atunci completează TVAul corespunzător cotei de TVA din nomenclatorul de articole, iar dacă TVA aviz <> 0, atunci completează TVA-ul de pe aviz.


47. Se poate repartiza valoarea facturii de transport/asigurare pe mai multe DVI-uri folosind opţiunea Repartizare transport/asigurare pe mai multe DVI-uri.


48. Dacă pe o intrare din care sunt făcute livrări se modifică gestiunea apare mesaj de atenţionare că sunt livrări din acea gestiune şi că vor fi actualizate.


49. DVI-ul la aviz este o machetă care permite preluarea de avize în valută pe Intrări din import cu DVI aferent. Avizele se preiau doar integral. Nu se pot prelua avize din luni din urmă, ci doar din luna curentă şi, eventual, din luni viitoare (dacă este setată constanta “Defazaj luni la preluare avize pe facturi la
avize”). După preluare pe DVI la aviz, avizul iniţial nu se mai poate modifica. Cursul de pe DVI la aviz se completează şi pe aviz. Preţul în lei rezultat pe DVI din aplicarea de taxe, comisioane şi accize sau supliment pe DVI se trece prin curs şi se completează pe aviz. Dacă avizul este cu TVA, atunci după preluarea pe DVI la aviz TVA-ul se şterge. Macheta aceasta a fost introdusă pentru situaţia în care recepţiile se fac de către operatori care nu au cunoştinţe despre completarea unui DVI şi de aceea vor introduce documente simple de intrare care ulterior vor fi preluate la contabilitate pe DVI-uri la aviz.


50. În machetele de Intrări/Ieşiri, pe tabul de “Plaţi” / “Încasări”, pe machetele de tranzacţii Casa / Banca şi pe Iniţializare solduri parteneri se găseşte iconul de trezorerie (iconul cu punguţa cu bani) cu ajutorul căruia se pot consulta documentele care sting respectivul document.


51. La ieşiri, la validarea privind limita de creditare, se poate ţine cont doar de facturile clienţi nu şi de cele de la furnizor când acelaşi partener este şi client şi furnizor.


52. Servicii suplimentare facturate: s-au adăugat opţiunile "Sumă pornire km" şi "Sumă pornire m3 sau kg" prin care se poate preciza diferenţa facturată în plus pentru primul km/kg facturat


53. Din comenzi client se pot genera facturi de avans cu ajutorul butonului “Generare factură avans”. Aceste avansuri se pot stinge, după preluarea articolelor de pe comanda respectivă, pe facturi sau facturi la avize cu ajutorul butonului “Stornare avans la comandă”. De asemenea dacă se anulează comenzi pentru care au fost emise facturi de avans, legătura cu factura de avans se poate face pe noile comenzi ale partenerului, cu ajutorul opţiunii “Preluare facturi avans emise pentru alte comenzi”.


54. Se pot introduce transferuri fără NIR operat (acesta putând fi introdus şi operat ulterior). Până la operarea recepţiei, Transferul nu are înregistrare contabilă. În view-ul mare de transferuri, pe coloana NIR, este afişată bifa dacă transferul respectiv are NIR-urile operate.


55. Pe Transferuri, la “Gestiunea care comandă”, se poate alege dintre toate gestiunile, nu doar din cele dedicate. Dacă însă se alege dintr-o gestiune nededicată, atunci NIR-ul nu poate fi salvat ca operat.


56. Pe Transferuri există opţiunea “Fară schimbare tip contabil” care dacă e bifată nu mai permite ca pe Recepţie să se mai modifice tipul contabil. Acesta este completat automat cu tipul contabil de pe Livrare. Valoarea implicită a opţiunii este dată de constanta “Intrări din transfer: Tip implicit transfer”.


57. Pe Transferuri, se poate asocia o reţetă informativă articolelor transferate. Dacă este asociată reţeta, atunci, la listarea transferului, sunt afişate şi componentele.


58. Pe Transferuri, dacă un utilizator este restricţionat să aibă acces doar la vizualizarea documentelor proprii, atunci el are dreptul să vadă pe lângă documentele emise de el şi transferurile a căror destinatar este una dintre gestiunile dedicate.
 

59. Pe Transferuri şi Modificări de preţ se poate face livrare pe transferuri /modificări de preţ din poziţii de stoc rezervate şi astfel se mută rezervarea pe poziţiile de stoc nou create.


60. Se pot crea documente de Mărire de stoc de tip Modificare caracteristici de stocare, ceea ce permite corecţia unor informaţii din stoc prin clonarea unei poziţii existente şi modificarea caracteristicilor: serie, locaţie, dată expirare, furnizor sau dată achiziţie.


61. La Măriri de stoc, la generarea de poziţii noi de stoc, se poate preciza tipul de achiziţie = Furnizor/Producţie.


62. La Emulare tastatură casă de marcat, la stingerea ulterioară a obligaţiilor prin casa de marcat, pot fi aduse şi notele contabile şi procesele verbale de compensare prin care se creează obligaţie pe cont de partener.
 

63. Certificatele de calitate se pot defini şi asocia pe recepţii, pentru articolele cu serii şi se listează de pe livrările documentelor de ieşire. Certificatul cuprinde câmpuri standard la care se mai pot adăuga extensii (Fişiere cu structuri variabile). Asocierea se poate face şi ulterior livrărilor prin macheta “Actualizare
certificate de calitate”.


64. Asociere mijloace fixe la imobilizări în curs: pe liniile documentelor de intrare, se poate asocia articolelor de tip serviciu cu cont descris în constante ca şi imobilizare în curs, un mijloc fix . Există o machetă care permite să se poată asocia un mijloc fix la imobilizări în curs, din urmă, rămase fără asociere (sunt aduse doar intrările şi mijloacele fixe de pe subunitatea curentă). La recepţia lucrării de construcţie / îmbunătăţire mijloc fix, toate aceste intrări pot fi preluate pe Modificarea de preţ a respectivului mijloc fix, iar după preluare, preţul nou va fi preţul vechi (preţul de înregistrare din stoc), la care se adaugă valoarea îmbunătăţirilor preluate.


65. Cheltuielile în avans înregistrate pe documente de intrare, sau note contabile diverse se pot transfera lunar în contul de cheltuială propriu-zis; după rezolvare, care presupune specificarea anului şi lunii în care va începe stingerea şi durata de stingere, contabilizarea se va face automat, iar elementul de cheltuială va fi propagat lună de lună până la stingerea completă a valorii.


66. Termenele multiple pe intrări şi ieşiri se pot completa automat. La ieşiri, se completează în funcţie de scadenţele implicite completate în nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante şi în funcţie de priorităţile stabilite în constantă “Prioritate termen plată pe ieşiri”. Dacă documentul de ieşire preia
articole de pe comenzi clienţi, atunci termenul de pe comandă este prioritar celorlalte criterii. La intrări, se completează termenele multiple în funcţie de scadenţa implicită completată în nomenclatorul de parteneri. Dacă documentul de intrare preia articole de pe comenzi furnizori, atunci termenul de pe
comandă este prioritar.


67. În cazul utilizării metodei de gestiune Preţ mediu ponderat, pe documentele de ieşire se pot vizualiza - pe lângă PMP valabil pe luna respectivă - şi:

 • PMP valabil în momentul introducerii documentului;
 • PMP în valută valabil pe luna respectivă;
 • PMP în valută valabil în momentul introducerii documentului (ultimele două sunt posibile dacă este activată prin constante urmărirea preţului de intrare în valută).

 

67. În Banca - tranzacţii curente, dacă se alege la Beneficiar clientul Nedefinit, atunci sunt aduse toate cecurile cu rest de la toţi partenerii şi observaţiile aferente (partenerul iniţial de la cecurile girate trebuie trecut la Tranzacţii în curs, în Observaţii). Preluarea unui cec are ca efect şi completarea partenerului la
care a fost înregistrat efectul pe grila de trezorerie.

68. În Bancă - tranzacţii curente în valută, pe butonul de aducere curs (“…”), poate fi adus cel de la Bancă din constanta “Tranzacţii în valută: casă / bancă / justificare avans decont: Curs la bancă”, sau de la Banca curentă, în funcţie de cum este setată constanta “Cursul pentru tranzacţii în valută Bancă este:” (care poate avea valorile: “Cursul băncii din constanta Tranzacţii în valută…”, sau “Cursul băncii documentului”). La viramente, este adus întotdeauna cursul băncii documentului. De aceea, pentru a putea fi apelat acest buton, trebuie mai intâi ales beneficiarul plăţii/încasării.


69. Pe Compensări, la nivel de document, există rubrica pentru completare Agent (pentru obligaţiile create prin aceste machetă).


70. Pe linie de compensare şi la nivel de document există Centru de cost. Pe linie nu este editabil şi se completează cu centrul de cost al obligaţiei preluate, iar cel de pe document este asociat obligaţiilor nou create prin documentul de compensare.
 

71. Există posibilitatea generării unor Compensări automate. Această nouă opţiune permite compensarea obligaţiilor, respectiv creanţelor aceluiaşi partener, dacă valorile absolute ale acestora sunt într-o anumită marjă stabilită de utilizator. Ordinea în care sunt “împerecheate” obligaţiile de pe debit cu cele de pe credit poate fi stabilită de către utilizator prin ordonarea acestora în cele 2 view-uri.
 

72. Opţiunea Sertarul cu CEC-uri/ bilete la ordin permite asocierea unor obligaţii de plată/ încasarea unor efecte primite/emise, fără a le stinge efectiv; valorile obligaţiilor asociate acestor efecte din sertar nu se mai pot prelua pe alte tipuri de stingeri (casă, tranzacţii în curs, compensări). Stingerea efectivă a acestor
obligaţii se poate face prin Tranzacţii curente bancă, opţiunea Decontare cec-uri din sertar (+ albastru).


73. Opţiunea Renegociere termene de plată clienţi permite modificarea termenelor de plată ale facturilor în sold, de la un anumit client.


74. În modul de lucru cu reţete asociate pe vânzări, dacă pe livrare este ales un tip contabil valoric fără descărcare, atunci se poate asocia fie o reţetă, fie un proiect (se deschide nomenclatorul de proiecte doar dacă exista măcar un proiect definit pentru acel articol). La Setare reţetă unică apar distinct, evidenţiate în culori diferite, liniile care au asociat un articol compus, sau un proiect complex.
 

75. În view-ul mare de Intrări din producţie există o coloană cu starea acesteia: certificat integral (dacă toate articolele cu flag certificat de calitate, îl au asociat), certificat parţial, necertificat (dacă toate articolele cu flag certificat de calitate, nu îl au asociat).


76. Bonuri de consum: s-a introdus opţiunea “Tip consum” unde se poate alege dintre 4 opţiuni:

 • ? - funcţionează ca până în acest moment
 • Cheltuieli generale - permite introducerea de consumuri fără legătură cu Comenzi interne
 • Consum proiectat conform reţetelor - butonul + verde aduce Comenzi interne din care să se facă preluări de consumuri
 • Suplimentare consum comenzi interne - se pot introduce doar articole noi din nomenclator, fără preluare din Comenzi interne, dar obligatoriu cu asociere manuală de comandă internă.

 

75. În relaţia firmei cu banca se pot opera importuri şi exporturi de extrase de cont în anumite formate.
 

77. Coletele de livrare sunt utilizabile în cazul în care facturarea mărfurilor către clienţi sau trimiterea acestora la alte gestiuni sau subunităţi ale firmei curente este însoţită şi de efectuarea de operaţiuni de ambalare şi transport.


78. În Modulul Service, meniul Legături conţine opţiuni utile în căutarea unor anumite documente sau legături între acestea: Livrări din recepţiile documentului, Documente care conţin articolul, Documente care sting soldurile generate de documentul...., Facturi care sting avizul....
 

79. Asupra facturilor de ieşire se pot repartiza cheltuielile de transport aferente. Efectul repartizării se poate vedea în lista Profit pe articole unde este calculat profitul obţinut la nivel de articol în cadrul fiecărui document de ieşire şi respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrări, prin identificare în funcţie de poziţia de stoc a intrărilor în baza cărora au fost făcute facturile de ieşire.


80. Pe documentele de ieşiri, pe livrări se poate completa pentru fiecare linie “Cont intermediar”. Acesta dă posibilitatea de a seta tipuri contabile intermediare diferite pe un singur document sau doar pentru anumite linii din livrare.


81. Comenzile de la clienţi pot rezerva anumite poziţii de stoc. În view-ul de comenzi se poate afişa stadiul rezervărilor la nivel de comandă: rezervare integrală, parţială şi fără rezervare pentru cazul articolelor de tip stoc). În plus, mai există şi generatorul de comenzi clienţi creat în aceeaşi idee cu generatoarele de ieşiri.
 

82. Macheta Dispozitii de livrare permite pregătirea livrării comenzilor înainte de facturare. Macheta Dispozitie de livrare comenzi de la subunitati permite pregătirea livrării comenzilor de la subunitati.


83. Machetele Renegociere termen plată clienţi şi Renegociere termen plată furnizori permit modificarea termenelor de plată pe documente de ieşire, respectiv de intrare.


84. Macheta Onorare comenzi permite preluarea comenzilor clienţi, comenzilor de la gestiuni sau a celor de la subunităţi care au ca termen de livrare o anumită dată, sau care respectă alte condiţii de filtrare (număr comandă, delegat, mijloc de transport, traseu, agent, beneficiar) şi facilitează rezolvarea livrărilor, fie din cântăriri, fie prin preluarea din stoc, finalitatea fiind generarea documentelor pe ieşire (facturi, transferuri, avize), atât pentru marfa vândută, cât şi pentru ambalajele necesare. Dacă este delegatul propriu, atunci se generează documentul de Custodie delegat - ambalaje returnabile care păstrează legătura între documentul de marfă şi ambalajele aflate în custodia delegatului. La întoarcerea delegatului, dacă se returnează ambalajele integral, atunci din Custodie delegat - retur ambalaje se închide automat documentul de custodie delegat, sau pentru diferenţă se generează un aviz de expediţie către clientul
pentru care s-a facturat iniţial.


85. Comenzi furnizori: se pot introduce niveluri de aprobare prin setarea constantelor corespunzătoare. Nivelurile de aprobare sunt dependente de aprobarea celor anterioare. Refuzul dat pe un nivel opreşte aprobările ulterioare şi nu reactivează nivelul anterior. După operarea tuturor aprobărilor pe toate
nivelurile, comanda devine facturabilă şi este adusă pe documentele de intrare. Comenzile vechi, fără niveluri de aprobare, se consideră facturabile. Dacă se schimbă setările din constantele de număr de niveluri de aprobare, vechile comenzi rămân cu numărul lor de aprobări şi noile comenzi vor fi conform noilor setări.


86. Macheta denumită Situatia comenzilor arată situaţia onorării comenzilor, stadiul acestora, baza materială şi detaliile de livrare aferente. Aici este utilizată şi o grilă de culori pentru evidenţierea articolelor cu termen de livrare depăşit, articolelor fără bază materială asigurată şi a articolelor cu baza materială
asigurată parţial.


87. Contracte comerciale clienţi/furnizori: în cadrul acestora se pot defini target-uri pe volum, termen plată şi cantitate precum şi articolele-cadou; se pot genera automat Note credit pe fiecare perioadă de analiză.


88. Notele de credit clienţi / furnizori se generează din contracte, sau se pot introduce fără legătură cu acestea şi permit analiza vânzărilor/achiziţiilor, calculul discount-urilor teoretice dintr-o anumită perioadă şi pe un anumit partener şi respectiv generarea facturilor de discount off invoice.


89. Repartizare note credit de la furnizori şi Repartizare note credit pentru clienţi reprezintă machete cu ajutorul cărora se pot repartiza, proporţional cu valoarea documentului, discounturile financiare primite/acordate ulterior facturării pe fiecare document de intrare/ieşire. Repartizarea discounturilor financiare primite/acordate pentru volum tranzacţii sau termen de plată se face pentru fiecare partener în parte, identificarea lor făcându-se după articolele setate ca valori ale constantelor specifice “Articol pt discount …” (Constante generale > Constante funcţionare > Discount).


90. Se poate introduce target-ul lunar de vânzări cantitativ şi valoric, pentru fiecare agent şi pe fiecare articol (pe articole / pe toate articolele / pe clasa de articole), pe număr de clienţi lunar; ulterior, se pot face analize prin rapoarte specifice.


91. Se pot defini Trasee livrare asociate partenerilor precum şi posibilitatea de alocare agenţi pe trasee şi comparare traseu prestabilit cu traseu realizat prin urmărirea datei, orei, secundei generării facturii şi sau chitanţei.


92. Se poate asocia anumitor poziţii de stoc, procente de discount de lichidare de stoc, folosind macheta specifică “Discount lichidare stoc” din modulul Comercial; acesta se va aplica automat pe generatoarele de ieşiri.


93. Prin Generatorul de comenzi de aprovizionare se poate pleca de la necesarul de aprovizionat din comenzile client care urmează a fi acoperite, de la stocul mediu necesar în firmă sau de la Necesarul de aprovizionat generat de comenzile de producţie cu proiecte asociate şi se pot genera comenzi centralizate
către furnizori. Aici se poate face şi analiza de oferte şi contracte cu furnizorii către care se emit comenzi. Intrările de mărfuri din aceste comenzi vor genera stocuri rezervate către comenzile client sau către comenzile de producţie.


94. Se pot ştergere facturi către clienţi importate. Prin aceastǎ opţiune, dacă în structura fişierului de import facturi la Infopachet se precizează “IDImport=“, se poate şterge tot importul cu acel ID dacă facturile respective nu sunt implicate în alte tranzacţii.


95. Cu opţiunea “Înlocuire agent” se pot schimba automat agenţii de la nivel de sediu partener.

96. Reţetele şi proiectele generice sunt utilizate pentru a asigura coerenţa configurărilor proiectelor de fabricaţie şi pentru a uşura utilizarea acestora. Ele se utilizează pentru orice fel de produse şi semifabricate indiferent dacă se lucrează sau nu cu materiale cu atribute sau cu echivalente.


97. Prin Articole compuse generice este permisă definirea unor reţete pe articole fără atribute urmând ca la lansarea în producţie să se aleagă atributele dorite şi din această reţetă să rezulte reţete particularizate pe valori de atribute.


98. Se pot lansa în producţie automat comenzi interne pentru produse cu reţete complexe (pe mai multe niveluri). Se generează simultan comenzi interne pentru toate nodurile din proiectul asociat pe comandă client.


99. Opţiunea „Antecalcul preţuri producţie” are ca efect evaluarea preţului de antecalcul format din valorile de materiale, manoperă şi regie. La orice reţetă care are componente complexe se caută reţetele aferente ale acestora şi aşa mai departe până la nivelul frunzelor din arborele produsului principal. Când se ajunge la acest nivel se calculează preţul semifabricatului şi se trece la nivelul anterior. În acest fel se calculează preţul de referinţă al produselor şi semifabricatelor din toată structura arborescentă a unui produs.


100. Macheta “Simulare scenariu de lansare” permite selecţia dintre comenzile client cu proiecte de producţie asociate a celor care să fie lansate în execuţie, prin analiza disponibilului de materiale din stoc. Selecţia se poate face şi pe baza analizei repartizării geografice a masei şi volumului pe clienţi, localităţi, zone si ţări. Scenariile bifate ca definitive se pot prelua pe lansări în producţie.


101. Macheta “Lansări în producţie după scenariu” permite lansarea automată de comenzi interne pentru comenzile client cuprinse în scenarii definitive.


102. Macheta “Programare fabricaţie” poate utiliza, în cazul în care constanta “Lansarea în execuţie a comenzilor interne se face pe baza programului de fabricaţie?” = Da. Această machetă permite selectarea comenzilor interne şi a cantităţilor aferente care pot fi fabricate (au acoperită baza materială, SDV-urile şi locurile de muncă necesare). În cazul în care se lucrează în acest mod, la preluarea pe note de predare şi bonuri de consum, sunt aduse doar cantităţile acceptate prin programe de fabricaţie.


103. Macheta “Situaţie execuţie program fabricaţie” permite urmărirea stadiului de execuţie a programului de fabricaţie.


104. Prin opţiunea Recalcul preţ pe Note de predare se completează preţuri noi pe notele de predare din luna de lucru. Preţurile pot fi aduse din reţetele de articole compuse, din preţul de referinţă prestabilit din nomenclatorul de articole, din valoarea consumurilor reale – Agregare, sau din valoarea consumurilor
reale - Dezagregare. Modificarea preţurilor de intrare în stoc se propagă pe toate documentele care preiau din acele stocuri.


105. Macheta “Aprovizionare secţii producţie” permite generarea de transferuri către secţiile productive pentru asigurarea stocurilor necesare conform reţetelor asociate comenzilor interne.


106. Macheta “Raportare realizare producţie” permite generarea mai facilă de transferuri, consumuri, rapoarte de manoperă şi predări aferente anumitor comenzi interne selectate.


107. Macheta “Raportare realizare manoperă” permite generarea de rapoarte de manoperă pentru toate
comenzile interne cu predări în luna curentă, pentru toată cantitatea predată, pe secţia şi formaţia din
comanda internă.
 

108. Opţiunea “Refacere preţ producţie din materiale” recalculează preţul de materiale pentru stocurile create în timpul lunii. Dacă într-un bon de consum se consumă un semifabricat obţinut din altă notă de predare, se continuă căutarea până la ultimul nivel de consum, adică până când se ajunge la consumuri de
materiale. În acest fel sunt incluse în calcul toate materialele din diverse stadii de fabricaţie care au stat la baza obţinerii respectivului produs.


109. Postcalcul permite analiza producţiei obţinute în timpul lunii şi repartizarea de cheltuieli indirecte, auxiliare, comune şi generale asupra producţiei obţinute în timpul lunii prin sistemul de punctaje introduse la nivel de articole.


110. Diferenţe de preţ producţie: la finalul lunii se poate opta pentru înregistrarea diferenţelor de preţ rezultate în urma postcalcului între preţul de înregistrare de pe nota de predare şi valorile preluate din postcalcul în nomenclatorul de articole

111. Cântarul facilitează înregistrarea livrărilor sau a intrărilor din producţie pentru articolele cântăribile. Permite evidenţierea tarei ambalajelor, paletului, căruciorului. Este interfaţat momentan cu cântare Leon Engineering Ld5204. Cântarul este o machetă separată la Producţie > Execuţie din care se pot prelua în Intrări din producţie. Cântărirea mai poate fi folosită la Onorare comenzi precum şi pe orice machetă care are butonul cu balanţă (ieşiri facturi, ieşiri avize, ieşiri pe chitanţă, măriri stoc, ieşiri consum). Pentru ca un articol să poată fi cântarit trebuie să aibă UM de tip masă.


112. Bonul de cântărire, analiză şi recepţie (BCAR) este documentul prin care se înregistrează cântărirea cerealelor intrate în firma, respectiv ieşite din firmă, valorile rezultate din analiza indicilor de calitate şi se compară cu valorile STAT ale acestor indici; pe baza formulelor specificate în constante se determină
cantitatea utilă. În funcţie de tip: de la furnizor, din producţie sau către client, BCAR-urile se pot prelua pe documentele specifice: intrări, note de predare respective, ieşiri. Se pot prelua mai multe BCAR-uri pe acelaşi document, iar cantităţile se cumulează pe articol, respectiv pe serie articol, dacă este cazul. Se
poate lucra, fie cu Preluare aviz (se preia o cântărire existentă), fie se deschide cântărirea activând-o prin icon-ul specific şi folosind butoanele Cantitate brută şi Tara; după finalizarea cântăririi, cantitatea se completează automat în rubrica respectivă.


113. Pe baza graficului de intervenţii, definit la nivel de utilaj, Generatorul de comenzi de mentenanţă utilaje aduce intervenţiile ce ar trebui efectuate în intervalul selectat şi permite generarea comenzilor de lansare a acestora şi listarea lor direct din machetă.


114. Stiva de mesaje este o facilitate prin care se evită mesajele date de aplicaţie care au un singur buton (folosit la o refacere de jurnal de exemplu, lăsată să meargă peste noapte); mesajele ajung pe o stivă afişată pe ecran şi pot fi studiate post factum. Desigur că funcţionează şi în timpul introducerii de date, caz în care opţiunea BEEP va atrage atenţia că aţi primit un mesaj. Se poate opta pentru modul Debug, caz în care este monitorizat traseul de introducere de date al operatorului. Acest mod e foarte util pentru raportare de erori, deoarece descrie perfect ordinea introducerii datelor, bâlbâielile şi stângăciile operatorilor. De menţionat că folosind opţiunea AutoSalvare, mesajul se salvează la închiderea formei într-un folder MESAJE aflat la nivel de executabil.


115. S-a schimbat modul de căutare şi filtrare din două motive:

 • pentru adăugarea de documente noi, nu mai este necesară aşteptarea încărcării întregii liste de documente existente (total neinteresante la momentul respectiv). În noul stil, lista de documente vine goală, iar pentru a vizualiza/modifica o factură deja introdusă, este necesar să fie cerută prin filtrare.
 • al doilea motiv e dat de faptul că o listă cu toate documentele introduce trafic pe reţea foarte mare, mai ales când se lucrează prin internet, VPN.

Pentru ambele situaţii s-a dezvoltat o căutare / filtrare mai facilă decît pe WinMENTOR. Astfel, filtrarea (<Alt F>) aduce înregistrări de pe server, după anumite criterii (simple sau compuse, pe câmpuri de tip caracter, dată sau numeric), iar căutarea (<Alt C>) se face între cele N linii aduse de pe server (cu sau fără filtrare).


116. View-uri: se pot ascunde sau afişa coloane dintre cele disponibile pe fiecare view; facilitatea este valabilă atât în view-urile mari cât şi în cele mici  (deschise de pe documente). Pentru fiecare view se memorează dimensiunea setată de fiecare operator, se pot salva şi respectiv importa configurările de la un user la altul.


117. Din macheta Tip licenţă pentru opţiuni se poate vedea încadrarea pe modulele pentru fiecare opţiune din program.


118. Macheta Rezervare module WME permite rezervarea pe operatorul curent a unor module din licenţa valabilă pe cheia de protecţie.


119.În aplicaţia de service WinMService se pot vedea utilizatorii activi în cheia Hasp, sesiunile active pe serverul Oracle (detalii la fiecare user logat privind schema, HaspID, calculator, data şi ora logare). În tab-ul Module revendicate se afişează module rezervate şi revendicate de fiecare utilizator logat.


120.Importul de date din WinMENTOR în WinMENTOR ENTERPRISE se poate face atât pentru nomenclatoare, stocuri şi solduri iniţiale cât şi pentru tranzacţii din timpul anului.
 


II. Facilităţi noi în operarea listelor comparativ cu WinMENTOR


121. Viteza de generare a unei liste din WM ENTERPRISE este incomparabilă cu a unei liste din WinMENTOR. La listele mari, după ce este adus de pe server primul pachet de 50 de înregistrări, sistemul va reda controlul, deşi lista nu este complet livrată încă.


122. Listele au trei moduri de salvare (setabile, desigur, prin constante):

 • salvare locală
 • salvare comună
 • salvare în depozit de liste.

 

La apelarea unei liste din meniu, dacă există salvări, atunci e permisă alegerea modului de listare:

 • listă nouă generată pe loc
 • încărcare de listă din salvare locală
 • încărcare comună tuturor utilizatorilor

 

Apelarea unei liste salvate anterior presupune vizualizarea ei în configuraţia originală, indiferent de modificările de structură survenite ulterior, lista în forma salvată fiind perfect independentă de lista iniţială. Astfel listele din depozit, de exemplu, vor putea fi vizualizate oricând în forma salvată. Noul modul de listare-raportare permite formatare mai rapidă a mai multor coloane simultan.


122. Se pot stabili anumite seturi de liste ce se vor lansa în execuţie la o anumită oră definită de utilizator prin intermediul Jobului de liste. Joburile sunt de 2 tipuri: server și client. Jobul de tip server se lansează automat după un orar Oracle şi nu necesită ca aplicaţia să fie deschisă. Lista generată se păstrează într-un depozit de liste. Jobul de tip client se lansează automat de pe machetă la ora stabilită sau la moment. Lista poate fi printată automat şi/ sau exportată într-un anumit format.


123. Corelaţii> Verificare AUTOMATA corelaţii liste: machetă nouă care permite setarea de liste care să se compare automat. Aici trebuie setate listele care se compară, câmpul după care se face comparaţia şi câmpul cu valorile care se compară. O versiune de comparaţie poate fi folosită oricând: ca verificare de final de lună, ca verificare înainte şi după upgrade la versiune nouă, ca şi instrument de comparaţie balanţă contabilă cu un etalon salvat de balanţă. Comparaţia poate fi lansată să se efectueze automat şi la o anumită zi şi oră. Nomenclatorul de verificări automate se poate exporta de pe o firmă pe alta prin opţiunile Export global şi Import global de pe iconiţa cu ceasul din colţul stânga – sus.


124. Pentru a repara o listă personalizată, care în urma configurărilor făcute de operator afişează mesaj de eroare la deschidere, se poate folosi opţiunea Activare/dezarhivare Safe Mode.


125. Valorile coloanelor din două liste se pot compara utilizând opţiunea Comparaţii liste CDS.


126. Coloanele disponibile sunt ordonate alfabetic în Coloane în listă, Ordonare şi grupare şi Filtrare, pentru o mai uşoară identificare.


127. Coloanele etajate permit listarea datelor de pe mai multe coloane ca şir de caractere, pe rânduri, unul sub altul.


128. Utilizatorul poate adăuga într-o listă coloane noi prin alegere dintr-o listă de coloane posibile, numite Coloanele suplimentare.


129. Utilizatorul poate evidenţia folosind culori, liniile din listă care îndeplinesc o anumită condiţie definită. Liniile din listă apar astfel colorate atât la listare, cât şi la Preview.


130. Documentele pot fi listate în 3 culori: exemplar 1 negru, exemplar 2 roşu, exemplar 3 verde.


131. Listele pot fi centralizate fără intrarea în configurări. În grupul de butoane din stânga listei s-a adăugat şi buton cu efect expandare/colaps pentru toată lista (dacă este poziţionat cursorul pe linia Total general) sau pe grupul curent (cel pe care este poziţionat cursorul).


132. Pe interfaţa de printare este un buton pentru eMail, care permite trimiterea listei curente în format xls sau pdf.


133. Setările de pe interfeţele listelor sunt memorate şi propuse la următoarea intrare pe lista respectivă.

134. Fiecare utilizator are posibilitatea să poată folosi un anumit set de liste aşa încât toate versiunile noi să facă parte din acest set. Între seturile de liste există un Set de bază care va fi accesibil tuturor utilizatorilor. Dacă un utilizator creează un set nou de liste, atunci meniul de liste va conţine toate listele din setul de bază + listele din setul propriu. Se poate marca un set de liste ca “Dedicat” ceea ce înseamnă că la acesta vor avea accesa doar utilizatorii specificaţi.


135. Contabilitate fără Refacere jurnal reprezintă o opţiune care dezactivează refacerea de jurnal la generarea listelor contabile. Astfel listele contabile sunt generate fără a se mai reface înregistrările contabile şi se preiau aşa cum sunt ele generate în momentul respectiv. De asemenea nu se operează închiderile automate de conturi.


136. La Export liste în format XLS poate fi inclus şi Antetul şi/sau Finalul documentului.

 

III. Liste noi şi facilităţi noi în liste existente în ambele aplicaţii


137. Documente > Certificat de calitate: listă nouă pe livrarea documentelor de ieşire, ce aduce informaţii din certificatele de calitate asociate poziţiilor de stoc din care se face livrarea.


138. Necesar de aprovizionat - proiecte producţie: listă nouă care calculează necesarul de aprovizionat conform proiectelor asociate Comenzilor client şi Dispoziţiilor de producţie pe stoc, pe de o parte şi Comenzilor furnizori deja introduse, pe de altă parte, luând în calcul şi Stocul la moment.


139. Situaţia imobilizărilor în curs: lista nouă în Mentor>Mişcări: aduce imobilizările în curs asociate mijloacelor fixe şi nepreluate încă pe îmbunătăţiri mijloace fixe.


140. Cheltuieli parc auto: listă nouă care, pornind de la bonurile de consum, intrările, notele contabile, mijloacele fixe unde este asociată maşina şi tranzacţiile din trezorerie cu maşina asociată, grupează aceste cheltuieli pe centrele de cost asociate, fie la nivel de cont, fie la nivel de linie document.


141. Regularizare valută casa/bancă: s-a introdus această listă pentru reflectarea înregistrărilor de regularizare casa/banca+parteneri.


142. Efecte în perioadă: listă nouă care aduce toate efectele (inclusiv stornările de efecte) înregistrate în perioada selectată în Bancă - tranzacţii în curs, indiferent că au fost sau nu, prin tranzacţii în bancă curente sau stornări. Poate fi generată şi cu detalierea documentelor stinse.


143. Sertarul cu cecuri/ bilete la ordin: listă nouă care aduce toate efectele înregistrate şi nedecontate în bancă, în sertarul de cecuri.


144. Clienţi datornici/Furnizori neachitaţi: s-a introdus în interfeţele acestor liste opţiunea “Calcul adaos marfă” care are ca efect completarea coloanei “Adaos marfă”.


145. Furnizori neachitaţi: s-a introdus coloana “Val.disc.zile plată” care se completează dacă există contracte comerciale cu partenerul, respectiv valabile la data facturii şi măcar un articol pe factură cu discount tip “Target Zile plată” specificat. Valoarea discount-ului este o sumă de discounturi ce s-ar primi pentru fiecare articol dacă s-ar face plata obligaţiei la data de referinţă a listei. În cazul în care restul de plată e diferit de valoarea documentului, se calculează o pondere a valorii articolului în total factură şi astfel se estimează “restul” la nivel de articol.


146. Fişa analitică partener, Fişa de cont, Fişa de personal: pot fi generate şi pe ani.
 

147. Bonuri cântărire, analiză şi recepţie: listă nouă care cuprinde toate BCAR-urile; coloana “Semn calcul stoc” diferenţiază bonurile de tip intrare de la furnizor sau din producţie (1), de cele către client (-1).


148. Urmărire articole pe furnizori: listă în meniul Stocuri din Comercial. Aceasta urmăreşte pe fiecare zi din intervalul ales la generare şi pentru fiecare din articolele selectate, stocul provenit de la un anumit furnizor şi intrările/ieşirile din stocul de la furnizorul selectat.


149. Furnizori > Scadenţar rate leasing: listă nouă în care sunt aduse toate contractele de leasing şi graficele aferente, inclusiv cu facturi pentru ratele facturate. Această listă poate fi folosită pentru verificarea soldului contului 167.


150. Profit pe articole: este lista ce afişează profitul obţinut la nivel de articol în cadrul fiecărui document de ieşire şi respectiv pe fiecare client. Analiza documentelor se face pornind de la livrări, prin identificare în funcţie de poziţia de stoc a intrărilor în baza pentru care au fost emise facturile de ieşire.


151. Trasabilitate stocuri: listă ce permite urmărirea mişcărilor pe o anumită/anumite serie/serii de articole.
 

152. Distribuţia stocurilor pe locaţii: listă nouă în care stocul total pe fiecare articol, calculat pe subunitatea curentă, este detaliat pe locaţii (sau gestiuni, în cazul celor care nu au definite locaţii).


153. SAP UPLOAD reprezintă un meniu în care se găsesc liste create pe structuri specifice aplicaţiei SAP (se pot importa în aplicaţia SAP).