Mentor: Contabilitate şi gestiune

 

 

Modulul principal al aplicatiei asigura utilizatorilor un sistem integrat de exceptie prin integrarea tututror functiilor in contabilitatea fiscala automatizata.

 

1. EVIDENTA CONTABILA
 

WinMENTOR ENTERPRISE asigura posibilitatea introducerii planului de conturi specific firmei Dvs. Cu aceste adaptari puteti folosi analitice pe un numar nelimitat de niveluri. Pentru fiecare firma in parte se poate configura modul de realizare a inregistrarilor contabile, astfel incat acestea sa fie conforme cu activitatea sa specifica.
 

Programul calculeaza automat coeficientul diferentelor de pret la marfuri, inchide automat conturile de venituri si cele de cheltuieli, conturile de TVA. Pentru firmele asociate in participatiune, programul asigura distribuirea procentuala a veniturilor si cheltuielilor. Intrucat inregistrarile contabile sunt efectuate automat, programul compune si explicatiile acestora. Ele pot fi completate, eventual, cu note contabile diverse (ex.: pentru cheltuieli de constituire, repartizarea profitului, impozit pe dividende). Este posibila si obtinerea unei balante cumulate pentru firmele din cadrul unui grup.


 (click pentu marire imagine)

 

STOCURI

 

WinMENTOR ENTERPRISE rezolva integral problema stocurilor, in stransa legatura cu aspectul contabil. Iata cateva caracteristici:

 • descrierea flexibila a articolelor prin posibilitatea folosirii atributelor la nivelul carora se pot detalia toate caracteristicile de descriere; se poate opta in orice moment pentru trecerea de la lucrul fara atribute la lucrul cu atribute, iar lista de atribute ce descriu articolul poate fi schimbata oricand;
 • evidenta separata pe subunitati, multi-gestiune cantitativ-valorica sau global-valorica;
 • descarcarea automata din stoc pe baza metodelor de gestiune cunoscute: FIFO, LIFO, PMP, identificare specifica;
 • nomenclatorul articolelor de stoc este compact (pentru intrari cu preturi diferite la acelasi articol nu se creeaza pozitii noi in nomenclator);
 • posibilitatea inregistrarii automate de taxe asociate pentru fiecare articol de stoc in parte;
 • identificarea rapida a articolelor din stoc prin folosirea claselor de incadrare si a atributelor de caracterizare;
 • folosirea de unitati de masura multiple, cu transformarea automata a cantitatii si a pretului pe baza paritatilor specificate si cu posibilitatea gestionarii stocurilor pe unitati de masura de ambalare / stocare;
 • evidenta pe serii, termene de garantie si date de expirare;
 • calculul coeficientului de diferente de pret in cazul evidentei global-valorice;
 • descrierea de preturi multiple si folosirea acestora in functie de criterii comerciale;
 • posibilitatea descrierii anumitor caracteristici pe intervale lunare de valabilitate;
 • definirea de articole echivalente si posibilitatea folosirii acestora pe documente;
 • posibilitatea actualizarii automate a nomenclatoarelor de articole, pentru domeniul farmaceutic, conform listelor impuse de Ministerul Sanatatii.

 

Rezolvarea documentelor legate de inregistrarea stocurilor si a serviciilor se face pe machete specializate, cu aspect asemanator cu cel al formularelor tipizate. Posibilitati:

 • intrari de stocuri sau servicii pe facturi, avize de expeditie, bonuri de achizitie, cu evidentierea diferentelor constatate la receptie si tiparirea de note de receptie corespunzatoare;
 • intrari din import (DVI) si calcul automat al pretului de import, cu toate componentele acestuia (taxe si comisioane vamale, accize etc.);
 • intrari din productia proprie;
 • iesiri spre consum, cu preluarea automata a consumurilor specifice aferente comenzilor interne lansate in productie si tiparirea de bonuri de consum;
 • vanzari de marfuri sau produse din stoc sau vanzari de servicii evidentiate pe agenti de vanzari, cu tiparirea facturilor sau avizelor de expeditie;
 • vanzari la export, cu tiparirea de invoice;
 • transfer de articole din stoc intre gestiuni, modificari de stoc (modificarea pretului de inregistrare, mariri sau diminuari de stoc, modificarea caracteristicilor de stocare), cu tiparirea de note de transfer sau avize de expeditie;
 • evidenta facturilor nesosite/de intocmit, aferente intrarilor/iesirilor pe avize.

 

WinMENTOR ENTERPRISE inregistreaza orice tip de discount, cu posibilitatea de distribuire pe preturi a discounturilor de la furnizori si generarea automata de discounturi pentru vanzari in functie de valoarea facturii, volumul tranzactiilor incheiate cu clientul, cantitatea facturata catre un client sau termenul de plata a facturii. Pentru toate tipurile de documente de vanzare se pot urmari termene de plata si majorari de intarziere la plata.

 

(click pentu marire imagine)

  

FURNIZORI SI CLIENTI 

 

WinMENTOR ENTERPRISE da posibilitatea impartirii in clase de incadrare, in functie de necesitatile curente de operare, pentru identificarea rapida a partenerilor. Pachetul de programe pastreaza in nomenclatorul de parteneri o singura inregistrare, indiferent de moneda tranzactiei sau de tipul contabil al partenerilor (furnizori, furnizori de imobilizari, furnizori platiti in avans, furnizori - facturi nesosite, clienti, incasari in avans de la clienti, clienti - facturi de intocmit); in functie de macheta in care este utilizat un partener, fie el furnizor sau client, programul identifica tipul contabil potrivit pentru a trata corect cazul propus spre rezolvare.

 • toate tranzactiile legate de parteneri (documente, plati, incasari, compensari) se pot inregistra pe sedii (puncte de lucru).
 • pe baza creditelor acordate clientilor, WinMENTOR ENTERPRISE semnaleaza situatiile in care pe un document de iesire este depasit plafonul de creditare acordat unui client.
 • programul permite acordarea de discounturi automate pentru fiecare articol din stoc sau serviciu vandut in functie de distanta pana la client, termen de plata, volumul tranzactiilor inregistrate in decursul timpului cu un client sau orice alte discounturi asociate partenerului respectiv.
 • se pot consulta in orice moment fise lunare sau anuale de clienti si furnizori in lei sau valuta, balante de furnizori sau clienti, situatia furnizorilor neachitati sau a clientilor datornici.
 • WinMENTOR ENTERPRISE permite lucrul cu parteneri externi (cu care se efectueaza tranzactii in valuta), precum si efectuarea operatiunilor de compensare cu tertii, pe baza de proces verbal de compensare.
 • lista incasarilor lunare de la clienti, permite evidenta stingerii obligatiilor de incasare pe clase de parteneri sau pe agentii care au intermediat vanzarile
 • stingerea obligatiilor de plata sau incasare pentru parteneri se poate face si intr-o alta moneda decat cea care a generat obligatia.

 

 

(click pentu marire imagine)

 

TREZORERIE

 

WinMENTOR ENTERPRISE permite legarea platilor si incasarilor de documentele primare care au generat obligatia de plata sau incasare. Facilitati:

 • platile si incasarile in valuta sunt insotite de inregistrarea automata a diferentelor de curs valutar.
 • evidentiaza operatiunile bancare aflate in curs (cambie, cec, bilet la ordin etc.).
 • gestioneaza complet avansurile de trezorerie prin plati, restituiri si justificarea sumelor cheltuite.
 • ofera posibilitatea regularizarii soldurilor in valuta (Casa/Banca, Parteneri, Personal).
 • tipareste registre de casa si de banca in lei sau valuta. Sumele in curs de decontare pot fi tiparite separat pentru incasari sau plati in curs, cu evidentierea datei reale sau probabile de decontare.

 

 

  Documentatii WinMENTOR Enterprise