Declaratia unica 112

 

 

Incepand cu 2011 angajatorii vor depune o singură declaraţie pentru contribuţii sociale şi impozit pe venit.

 Astfel ca bligaţiile declarative aferente lunii ianuarie, au termen de declarare la 25 februarie 2011, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilaţi vor trebui sa utilizeze un singur formular (112) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autorităţii fiscale competente.

 

Procedura declaraţiei unice a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2011 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1397/2011 privind conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în M.O. nr. 897 din 31 decembrie 2010.

 

În formularul 112 au fost integrate informaţiile ce se regăseau în declaraţiile fiscale depuse de angajatori, precum şi în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor, eliminându-se informaţiile redundante.
Prin aplicarea noii proceduri s-a renunţat complet la formularul 102 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” şi la declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor ce trebuiau depuse la fiecare din cele trei instituţii care gestionează sistemul de asigurare socială, respectiv Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

 

Totodată, formularul 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” nu va mai fi depus pentru impozitul pe veniturile din salarii, această informaţie făcând parte din formularul 112.

 

Prin actele normative menţionate mai sus se prevede şi simplificarea modalităţii de depunere a declaraţiilor. Astfel, persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau entităţi asimilate angajatorului vor depune declaraţia unică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.
 

Până la data de 1 iulie 2011 contribuabilii vor putea depune noul formular fie online, fie la ghişeu, în ultima situaţie prezentând Anexa 1 semnată şi ştampilată, celelalte informaţii urmând să fie livrate pe suport electronic (dischetă, CD, stick). ANAF precizeaza că depunerea online presupune achiziţionarea unui certificat electronic calificat şi înrolarea la organele fiscale. După data de 1 iulie, depunerea online devine obligatorie.

 

Detalii privind completarea declaratiei gasiti aici

Detalii privind completarea declaratiei din WinMENTOR gasiti aici

 

Sursa: www.cabinetexpert.ro

design by Blick