Cotele de contributii pentru salarii valabile pentru anul 2011

 

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 117/2010  a fost introdus în Codul Fiscal un nou titlu, Titlul IX indice 2 „Contribuţii sociale obligatorii”. Avand in vedere insa si Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011, dar si Legea nr. 287/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011, iata in continuare cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat in 2011.
Cotele sunt valabile din 01.01.2011 si aplicabile la la fondul de salarii din luna calendaristica.
 

 

 • 31,3% pentru conditii normale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 20,8% datorata de angajatori;
 • 36,3% pentru conditii deosebite de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 25,8% datorata de angajatori;
 • 41,3% pentru conditii speciale de munca, datorata de angajator si angajati, din care 10,5% datorata de angajati si 30,8% datorata de angajatori.

 

In cota de contributie individuala de asigurari sociale de 10,5% este inclusa si cota de 2,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411 / 2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

 

De asemenea pentru anul 2011 cotele pentru contributiile de somaj datorate se stabilesc dupa cum urmeaza:

 

 • contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
 • contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este de 0,5%;
 • contributia datorata de angajator la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200 / 2006 este de 0,25%.

 

Cotele de contributii datorate de angajatori in functie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar, cote ce difera in functie de codul CAEN al societatii.

 

Totodata, potrivit Legii nr. 286 / 2010 a bugetului de stat pe anul 2011, cotele de contributii pentru asigurarile de sanatate valabile pentru anul 2011, se stabilesc dupa cum urmeaza:

 

 • 5,5% pentru cota datorata de angajat, prevazuta la art. 257 din Legea nr. 95 / 2006;
 • 5,2% pentru cota datorata de angajatori, prevazuta la art. 258 din Legea nr. 95 / 2006;
 • 10,7% pentru cota datorata de persoanele care se asigura facultativ, prevazute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95 / 2006;
 • persoanele care nu sunt salariate dar au obligatia sa isi asigure sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 95 / 2006, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurari alese veniturile, pe baza contractului de asigurare, in vederea stabilirii si achitarii cotei de 5,5%;
 • pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 5,5% la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain;
 • persoanele care au obligatia sa se asigure, altele decat cele prevazute la art. 257 si la art. 259 alin. (9) din Legea nr. 95 / 2006 si care nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei platesc contributia lunara de asigurari sociale de sanatate calculata prin aplicarea cotei de 5,5% la salariul de baza minim brut pe tara.

 

Aceste cote se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

 

Sursa: cabinetexert.ro, 10 ianuarie 2011
 

design by Blick