Tichete de masa 2011

 

 

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111/11.02.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 959/08.02.2011 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2011.
Astfel, potrivit acestuia – pentru semestrul I al anului 2011, incepând cu luna martie, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9 lei.
Potrivit art. 21 alin. (3) litera e) si art. 48 alin. (5) litera f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  cu modificările si completarile ulterioare, cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile, la calculul impozitului pe profit si a impozitului pe venit.

 

Trebuie sa precizam ca, in conformitate cu prevederile art. I pct. 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 58/2010  cu modificarile si completarile ulterioare, de la 1 iulie 2010, tichetele de masa acordate salariatilor sunt venituri impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii si ele intra in baza de calcul pentru determinarea deducerii fiscale persoanale. Conform art. 296 indice 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010  tichetele de masa nu sunt cuprinse in baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: cabinetexpert.ro, 15 februarie 2011

 

design by Blick