Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din 2011

 

 

HG nr 1193 din 2010, publicata in MO in 9 decembrie 2010, aduce modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu ianuarie 2011.

Intrarea in vigoare a prezentei hotarari abroga HG 1051 din 2008 publicata in MO in septembrie 2008.

Noul nivel al salariului minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 670 lei lunar pentru 170 de ore (program de lucru complet), adica o medie de 3.94 lei tarif orar.

 

Continutul complet:

 

Art. 1
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora.
Art. 2
Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.
Art. 3
(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se face de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.

 


  Model decizie colectiva pentru marirea salariilor

 

 

 

Sursa: www.cabinetexpert.ro

 

design by Blick