Depunerea  bilanturilor

 

 

Potrivit Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055 / 2009, situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2010 se completeaza cu ajutorul programului de asistenta realizat de ANAF care se poate descarca de aici.

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 889/30 decembrie 2010

 

Acest program este un fisier PDF inteligent care se poate utiliza doar pe calculatoarele care au instalat cel putin Adobe Reader 8.2.0 si Windows XP service pack 2.

 

Acest program de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă pentru întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, este aplicabil entităţilor al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010.

 

La întocmirea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, sunt avute în vedere atât prevederile cuprinse în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cât şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 – ghid util aici, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Sursa: cabinetexpert.ro, 24 ianuarie 2011

 

design by Blick