104 Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi a cheltuielilor

 

 

Se depune de catre persoanele juridice, constituite intre contribuabilii prevazuti  la art. 13 lit. c) si e)  din Legea nr.  571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoana responsabila, desemnata potrivit legii. Declaratia cuprinde informatii privind asociatii persoane juridice straine si/sau persoane fizice.

 

 

  Model declaratie si document explicativ intocmire 104

 

 

 

 

 

design by Blick